01 Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM 0981.100.300

メニュー

Thực đơn nhà hàng
This post is also available in: 韓国語 簡体中国語 英語 ベトナム語

This post is also available in: 韓国語 簡体中国語 英語 ベトナム語

Thực đơnRƯỢU

This post is also available in: 韓国語 簡体中国語 英語 ベトナム語


This post is also available in: 韓国語 簡体中国語 英語 ベトナム語

0981100300