• 2016-12-16
  • View: 1378

- Bàn từ 4 khách sẽ được tặng 1 LẨU GHẸ - Bàn từ 8 khách sẽ được tặng 2 LẨU GHẸ ... - Tương tự, cứ thêm 4 khách sẽ được tặng thêm 1 LẨU GHẸ

→Xem tiếp